Probonum

I korthet

Probonum AB bedriver konsultverksamhet inom en rad områden, med uppdrag som utbildning, utvärdering och litterär verksamhet.

Probonum AB bedriver utbildning i specialpedagogik, filosofiska samtal, juridik och självförsvar.

Exempel på tidigare uppdragsgivare

 • Aftonbladet
 • Framnäs Folkhögskola
 • Grundskolor
 • Haninge kommun
 • Luleå kommun
 • Universitetskanslersämbetet
 • Universitet och högskolor

Pedagogik

Flera från Probonum bedriver forskning i Pedagogik; däribland en biträdande professor i Pedagogik med många års erfarenhet av specialpedagogik i grundskola. Vi kan till exempel anlitas för pedagogisk utbildning eller litterär verksamhet. En av våra senaste böcker är boken Vetenskapliga tankeverktyg: till grund för akademiska studier som används på universitetsutbildningar runt om i Sverige.

Filosofiska samtal

Probonums samtalsledare har universitetsexamina i Filosofi och flera års erfarenhet av samtalsgrupper med barn, ungdomar och vuxna. Flera av oss har drivit projektet Unga tankar – filosofiska samtal i demokratiska former, samt forskar och undervisar i Filosofi; bland annat om filosofiska samtal. Vi arrangerar även FilosoFilmFestivalen i Luleå. I ett filosofiskt samtal reds en frågeställning ut i en undersökande gemenskap. Olika perspektiv får mötas, och en större förståelse uppnås för den fråga man försöker att besvara. Forskning visar att filosofiska samtal är utvecklande på många sätt, till exempel genom att öka kritiskt tänkande och samtidigt tolerans. Utöver att bedriva samtalsledning skriver vi handböcker och annan litteratur om filosofiska samtal; till exempel har vi författat denna lärarhandledning. Vidare föreläser vi om filosofi och filosofiska samtal, samt utbildar i samtalsledning; alltifrån kortare workshops till mer omfattande utbildning som kan skräddarsys för olika verksamheter.

Litteraturlista för dig som vill veta mer om filosofiska samtal

Böcker om filosofiska samtal med barn och ungdomar
 • Haglund, L., & Persson, A. (2009). Självklart! Inte? Stockholm: Rabén & Sjögren.
 • Ohlsson, R., & Sigge, K. (2013). Den barnsliga relativismen. Stockholm: Carlsson.
 • Strömberg, C., Gardelli, V., Backman, Y., & Gardelli, T. (2012). Svenska Hjältar lärarhandledning. Stockholm: Aftonbladet.
Vetenskapliga artiklar om filosofiska samtal
 • Backman, Y. (2015). Ragnar Ohlsson och Kian Sigge: Den barnsliga relativismen: Intellektuell dygd eller lättja? Tidskrift För Politisk Filosofi, 2014(3), 40–54.
 • Gardelli, V., Alerby, E., & Persson, A. (2014). Why philosophical ethics in school. Ethics and Education, 9(1), 16–28.
 • Nilsson, D., Gardelli, V., Backman, Y., & Gardelli, T. (2015). To Colorize a Worldview Painted in Black and White. International Journal of Humanities and Social Science, 5(1), 64–70.
Böcker som fördjupar allmän filosofisk förståelse
 • Backman, Y., Gardelli, T., Gardelli, V., & Persson, A. (2012). Vetenskapliga tankeverktyg: till grund för akademiska studier. Lund: Studentlitteratur.
 • Tersman, F. (2003). Fem filosofiska frågor. Stockholm: Wahlström & Widstrand.
 • Tännsjö, T. (2000). Grundbok i normativ etik. Stockholm: Thales.

Juridik

Inom Probonum finns jurister med bland annat forskarexamen, domstolserfarenhet och mångårig undervisningserfarenhet. Vi har flera specialområden som kan vara aktuella för utbildning eller rådgivning.

Självförsvar

Självförsvar handlar om allt ifrån att undvika eller försvara sig från angrepp till att klara av att hantera situationer där man riskerar att skada sig, till exempel när man halkar. Självförsvarsträning kan bidra till utveckling av kroppskontroll, reaktionsförmåga och balans, samt öka ens uppmärksamhet och medvetenhet om omgivningen – viktiga psykiska och fysiska förmågor som skyddar en i vardagen. Vi i Probonum är sedan många år utövare och instruktörer inom den japanska budoarten Bujinkan (även kallad ”Ninjutsu”). Flera av oss har internationell instruktörslicens inom arten, och är huvudinstruktörer i Bujinkan Dojo Luleå. Vi har bland annat erfarenhet av barn- och ungdomsverksamhet, självförsvarsträning för kvinnor, träning för personer med funktionsvariationer samt träning i fallteknik.

Vi driver Probonum

 • Ylva Backman, filosofie doktor i Pedagogik, filosofie kandidat i Filosofi
 • Christer Gardelli, juris kandidat
 • Teodor Gardelli, doktorand i Filosofi
 • Viktor Gardelli, filosofie doktor i Pedagogik, filosofie magister i Filosofi
 • Åsa Gardelli, biträdande professor i Pedagogik, filosofie doktor i Teknisk psykologi
 • Caroline Strömberg, doktorand i Rättsvetenskap, filosofie kandidat i Filosofi